ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR :

1.1. SATICI BİLGİLERİ
www.bitkident.com sitesinin faaliyetlerini yürüten ;

BİTKİDENT  :
Esentepe Mh. Milangaz Cad. No: 77 Dumankaya Vizyon A1-D6 34870 Kartal – İSTANBUL
E-mail : [email protected]
(Bundan sonra BİTKİDENT yada SATICI olarak anılacaktır.)

1.2. ALICI BİLGİLERİ

BİTKİDENT Firmasının e-ticaret mağazası www.bitkident.com ‘a üye olan, üye olup alışveriş yapan ve bu sözleşmenin muhatabı olan müşteriler bundan sonra ALICI veya müşteri olarak anılacaktır. (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu BİTKİDENT’nin sahip olduğu internet sitesi www.herbalmagaza.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 – ÜYE, BİTKİDENT’e ait www.bitkident.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BİTKİDENT’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2 – ÜYE, BİTKİDENT tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BİTKİDENT’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BİTKİDENT’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3 – BİTKİDENT’e ait www.herbalmagaza.com internet sitesinde ÜYE tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen ÜYE’nin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin BİTKİDENT’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. BİTKİDENT’in ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4 – ÜYE, BİTKİDENT’e ait www.bitkident.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5 – ÜYE, BİTKİDENT’e ait www.bitkident.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6 – BİTKİDENT, ÜYE ’nin verilerini yetkisiz kişilerce okunmasından ve ÜYE’nin yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, www.bitkident.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BİTKİDENT’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7 – İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, BİTKİDENT’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, BİTKİDENT’in ÜYE’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.8 – BİTKİDENT ’e ait www.bitkident.com internet sitesi yazılım ve tasarımı BİTKİDENT mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.9 – ÜYE , diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.10 – BİTKİDENT tarafından www.bitkident.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.11 – BİTKİDENT , www.bitkident.com sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.herbalmagaza.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.12 – BİTKİDENT ’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, BİTKİDENT’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.13 – BİTKİDENT , üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya BİTKİDENT’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BİTKİDENT ve www.bitkident.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14 – BİTKİDENT , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm ÜYE’ler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15 – Taraflar, BİTKİDENT’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.16 – BİTKİDENT’e ait www.bitkident.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE www.bitkident.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.17 – BİTKİDENT , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

4.1 – İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya BİTKİDENT tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BİTKİDENT ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.2 – Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

4.3 – Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez

a – Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.
b – Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa
c – Üyeye Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa

4.4 – Aşağıdaki Durumlarda Üyelik Tarafımızdan İptal Edilir

a – ÜYE Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa
b – ÜYE Sahtekarlık girişiminde bulunduysa
c – ÜYE Sisteme veya BİTKİDENT‘e veya BİTKİDENT’e ait www.bitkident.com ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa.

MADDE 5 – Ürün Yorumları

Her üye ürünlere yorum yazabilir. Bilgilerinizi ve tecrübelerinizi diğer kullanıcılarla paylaştıkça, alışveriş daha keyifli ve bilinçli olacaktır. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır. Ürün yorumu yazarken dikkat etmeniz gerekenler: Genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen gösterin. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinmektedir.

MADDE 6 – İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 7 – Yürürlük

ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması ÜYE’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.